مرکز تربیت مربی و داور

در جهت تامین نیروی مورد نیاز در مهد قرآن و سایر مراکز متقاضی اعم از ادارات و شرکتها و مراکز قرآنی ، مرکز تربیت مربی و داور قرآن کریم تاسیس و راه اندازی شد.لازم به ذکر است این مرکز فعالیت خود را در مقاطع سنی مختلف اعم از خردسالان و بزرگسالان ارائه می نماید.در این خصوص تا کنون صدها نفر در قالب دوره های مختلف آموزشی ، تعلیم دیده و از آنان جهت تدریس علوم قرآنی و داوری قرآن کریم در مراکز مختلف استفاده شده است.

دوره تربیت داور حفظ باحضور استادمحترم قرآن جناب آقای دکترحاج ابو القاسم

 


دوره تربیت مربی قرآن به روش مکتب الرضاء توسط استاد ، خانم امیرخانی


دوره تربیت مربی تدبر در قرآن توسط استاد صبوحی

 

لیست دوره ها:

1- دوره تربیت مربی مکتب الرضاء ویژه کار با کودک

2-دوره تربیت مدرس قرآن به روش مکتب الرضاء

تلفن ارتباطی:34478168

روزهای زوج-از ساعت 8 الی 12