مرکز فرهنگی قرآنی عصر

مرکز فرهنگی قرآنی عصر ، زیر مجموعه بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء می باشد که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکیل گردید و دارای کارگروه های مختلفی می باشد که یکی از کارگروه های اصلی آن کارگروه قرآن و عترت می باشد.این کارگروه در کشور به ریاست جناب آقای دکتر خواجه پیری اداره می گردد و در هر استان نماینده ای دارد که فعالیت های این کارگروه را دنبال می نماید.در استان اصفهان نماینده کارگروه ، برادر حسین خاکساری هرندی می باشد.همچنین در هر استان ستاد خاتم الاوصیاء ، ماموریتهای کلان فرهنگی بنیاد را دنبال می نماید.

دکتر خواجه پیری

 

برادر حسین خاکساری هرندی

 

 تلفن دسترسی به نماینده کارگروه:34476680-031