جلسه آموزش قرائت ویژه برادران

جلسه آموزش قرائت ویژه برادران

 اخبارجلسات

 برگزاری جلسه هفتگی قرائت مهد قران با حضور قاریان بین المللی-در تاریخ 22 مرداد 95


   

 

جلسه آموزش قرائت بصورت زیربنائی و اصولی ویژه برادران بخصوص جوانان و نوجوانان پسر و افراد مبتدی هر هفته جمعه ها بعد از نماز مغرب و عشا در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با حضور قاری بین المللی دکتر نیکدستی برگزار میگردد.

مکان برگزاری این جلسات دفتر مهد قرآن کریم ولایت استان اصفهان واقع در خیابان ابن سینا جنب کوچه 37 و قرض الحسنه مهدقرآن کریم میباشد.