اخبار موسسه مهد قرآن.
 • مصوبات ششمین جلسه هیات مدیره اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان
  مصوبات ششمین جلسه هیات مدیره اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

  در ادامه جلسات منظم هیات مدیره اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان ، ششمین جلسه با حضور اکثریت اعضا در محل دفتر مرکزی اتحادیه برگزار گردید

 • برکات موسسه مهد قران کریم اصفهان
  برکات موسسه مهد قران کریم اصفهان

  با عنایت به اثر بخشی موثر مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ، اندکی از برکات موسسه بر طبق مصاحبه مدیرعامل موسسه به شرح ذیل بیان شد

 • برگزاری مجمع موسسات قرآنی در مهد قرآن اصفهان
  برگزاری مجمع موسسات قرآنی در مهد قرآن اصفهان

  دومین جلسه ماهیانه مجمع موسسات قرآنی استان اصفهان در سال جاری در محل دفتر مرکزی موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان برگزار گردید.در این جلسه پس از توضیحات دبیر جلسه ، برادر خاکساری هرندی مدیر عامل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ضمن خیر مقدم به حاضران ، ابعاد مختلف فعالیتهای موسسه را بر شمرد و همگرائی و همراهی موسسات قرآنی را با هم عامل و رمز موفقیت در ترویج فرهنگ قرآنی دانست .

 • تشکیل شورای اساتید صوت الحسن در بخش خواهران در مهد قرآن اصفهان
  تشکیل شورای اساتید صوت الحسن در بخش خواهران در مهد قرآن اصفهان

  با عنایت به راه اندازی اولین دوره صوت الحسن ویژه خواهران در شهر اصفهان و استقبال خواهران بویژه نسل جوان و نوجوان از این طرح ، اولین شورای اساتید صوت الحسن در بخش خواهران تشکیل گردید

 • همایش برترین های قرآنی در مهد قرآن اصفهان
  همایش برترین های قرآنی در مهد قرآن اصفهان

  برترین های قرآنی مدارس استان اصفهان یک روز آموزشی را در مهد قرآن اصفهان گذراندند.این همایش که با هماهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان و موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان برگزار گردید