برگزاری کارگاه ارتقاء داوری ویژه داوران مهد قرآن اصفهان

برگزاری کارگاه ارتقاء داوری ویژه داوران مهد قرآن اصفهان

با عنایت به لزوم ارتقاء مربیان و داوران در ابعاد مختلف ، کارگاه یک روزه ارتقاء داوری در خصوص داوری حفظ قرآن کریم در موسسه مهد قرآن کریم برگزار گردید.در این کارگاه—توضیحات کلی در مورد هدف و برنامه کارگاه بیان شد ، در ادامه آئین نامه مسابقات استانی و کشوری در بین شرکت کنندگان توزیع گردید.سپس استاد و دبیر جلسه در بررسی و شرح بندهای آئین نامه نکات لازم و در خور کارگاه را بیان نموده و پس از اتمام بررسی و توضیح آئین نامه حدود 5 ساعت ، چگونگی و نحوه داوری نمودن به مخاطبین آموزش داده شد و در انتها 2 نفر از قرآن آموزان در جلسه حضور یافتند و شرکت کنندگان در حضور استاد ، از قرآن آموزان آزمون گرفته و فرمهای داوری را تکمیل و تمرین نمودند.همچنین مقرر شد در ادامه دوره های کارورزی برگزار گردد و شرکت کنندگان بر مهارت خود بیفزایند.گفتنی است در موسسه مهد قرآن کریم بصورت منظم و بر اساس اجزاء و دوره های گذرانده شده در خصوص حفظ قرآن ، داوری انجام گردیده و گواهینامه صادر می گردد.