کارگاه حضوری و آموزش مجازی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و علوم اهل بیت(ع) در مهد قرآن اصفهان

کارگاه حضوری و آموزش مجازی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و علوم اهل بیت(ع) در مهد قرآن اصفهان

با حضور مدیرعامل و معاونین موسسه مهد قرآن کریم در موسسه نورالمجتبی قم و رایزنی در جهت سریعترین راه ارائه آموزش های  قرآنی و معرفتی با حضور استاد میرباقری برگزار گردید.در این خصوص مقرر شد کلیه آموزش های از راه دور با بهترین اساتید کشوری در استان اصفهان با الویت مربیان و قرآن پژوهان برگزار گردد.در این رابطه برگزاری کارگاه حضوری و آموزش های مجازی با استفاده از تجارب ارزنده دو موسسه نورالمجتبی و مهد قرآن کریم اصفهان در استان اصفهان اجرائی گردد.همچنین پس از اصفهان مقرر شد سایر استان ها بویژه استان های محروم تحت پوشش قرار گیرند.در این رابطه پشتیبانی و تامین مالی این آموزش ها از طریق مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان عملیاتی می گردد.