اردوی مشهد حافظان مدرسه حفظ دخترانه مهد قرآن اصفهان

اردوی مشهد حافظان مدرسه حفظ دخترانه مهد قرآن اصفهان

با عنایت به گذراندن یکسال درسی همراه با حفظ قرآن و لزوم تقویت این عزیزان از لحاظ فرهنگی و تفریحی ، اردوی حافظان این مرکز به مشهد مقدس برگزار گردید.این اردو در قالب مجموعه دختران آسمان(طلوع) که یک مجموعه معتبر فرهنگی و تربیتی است برگزار گردید.تعدادی از اساتید و پرسنل مرکز نیز حافظان را همراهی نمودند.در این سفر علاوه بر زیارت آقاعلی بن موسی الرضا(ع) ، برنامه های فرهنگی و قرآنی مختلفی در رواق دارالعباده ، دارالقرآن حرم،  برگزاری پاتوق های دخترانه ، حرم گردی و استفاده از غذای حضرت برگزار گردید.گفتنی است شرکت کنندگان از برگزاری این دوره بسیار رضایت و تشکر خود را اعلام نمودند