شهدای تازه تفحص شده برای وداع در جمع حافظان مدرسه حفظ برادران مهد قرآن اصفهان تشیع شد.

شهدای تازه تفحص شده برای وداع در جمع حافظان مدرسه حفظ برادران مهد قرآن اصفهان تشیع شد.

در ایام سوگواری سالار شهیدان وتشیع شهدای تازه تفحص شده ،پیکر یکی از این شهدا بنام شهید علی اکبر جلالی فر برای وداع در جمع حافظان مدرسه حفظ برادران مهد قرآن اصفهان تشیع شد.در این مراسم که با حضور دانش آموزان قرآنی و بعضی از والدین آنان همراه بود مراسم عزادری وسینه زنی همراه با سخنرانی در خصوص گرامیداشت ارزش و مقام شهیدان برگزار گردید و دانش آموزان تحت تاثیر عطر معنوی شهید وفرهنگ شهادت قرار گرفتند .گفتنی است مدرسه حفظ مهد قرآن استان اصفهان برای دومین سال متوالی در زمینه آموزش تحصیلی همراه با حفظ قرآن اقدام می نماید