تجلیل از مربیان طرح خانه های نورمهد قرآن اصفهان

تجلیل از مربیان طرح خانه های نورمهد قرآن اصفهان

با عنایت به اجرای طرح خانه های نور از ماه مبارک رمضان براساس همکاری بانیان ومربیان ،جلسات قرآن خانگی و جزء خوانی در 11 منزل برگزار و تعداد 25 مربی امر آموزش این جلسات را برعهده گرفتند . موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان در صدد برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن در منازل می باشد تا هر خانه ای به نور قرآن روشن و منور گردد در این رابطه بیش از 500نفر از این جلسات بهرمند گردیدند.در این رابطه با برگزاری جلسه ای از آن عزیزان توسط موسسسه مهد قرآن کریم وولایت استان اصفهان تجلیل بعمل آمد.

در این جلسه مدیرعامل و ریاست هیات امنا مهد قرآن اصفهان بر راه اندازی 110جلسه سنتی خانگی تاکید کردند.

داوطلبان تشکیل خانه های قرآنی نور می توانند با تماس با مراجعه به سایت موسسه  وتکمیل فرم درخواست و ارسال به موسسه اعلام آمادگی نمایند