بازدیدمسئولین قرآنی آذربایجان شرقی از مدارس حفظ مهدقرآن اصفهان

بازدیدمسئولین قرآنی آذربایجان شرقی از مدارس حفظ مهدقرآن اصفهان

با عنایت به شروع طرح حفظ قران همراه با تحصیل در مدارس تخصصی حفظ قرآن موسسه مهد قرآن کریم وولایت اصفهان برای دومین سال متوالی ،مسئولان مهد قرآن آذربایجان شرقی طی دیدار دوروزه از این مدارس وسایر فعالیتهای مهد قرآن اصفهان بازدید نمودند.

در این دیدارها که باحضور در مدارس وکلاس ها وصحبت با مربیان و قرآن آموزان و همچنین مدیران مدارس از روند کار مطلع شدند .

این مسئولین حرکت مهد قرآن اصفهان را حرکتی ابتکاری و نو در جهت گسترش فرهنگ قرآنی داشتند.

گفتنی است مدارس تخصصی حفظ وفهم قرآن همراه با تحصیل در دو شاخه خواهران وبرادران وبا بیش از 160نفر درسال تحصیلی 97-98فعالیت می نمایند