شروع دوره تخصصی صوت الحسن توسط مهد قرآن کریم اصفهان

شروع دوره تخصصی صوت الحسن توسط مهد قرآن کریم اصفهان

دوره آموزش تخصصی قرائت ، ویژه جوانان و نوجوانان تحت عنوان صوت الحسن توسط موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان آغاز گردید. در مراسم افتتاحیه این دوره برادر خاکساری هرندی مدیرعامل مهد قرآن ضمن اشاره به جاذبیت الحان خوش و اهمیت آموزشهای قرائت بویژه جهت جوانان و نوجوانان ویژگیهای این دوره را بر شمرد.
ایشان انتخاب روز و ساعت آموزش و همچنین سطح عالی و متوسط بر اساس توانمندی داوطلبان را از ویژگیهای این طرح دانست . گفتنی است طرح صوت الحسن شامل یک دوره آموزشی یک ماهه است ، پس از دوره آزمایشی افرادی که توانمندی آنان بالا تشخیص داده شد در دوره قرائت و آنانی که نیاز به تمرین بیشتری دارند در دوره ترتیل شرکت می کنند.
اهداف کلی این دوره عبارتند از کشف و هدایت استعدادهای صوتی در خصوص قرائت قرآن کریم ، ایجاد شور و نشاط قرآنی در فضای استان و ایجاد فرصتی مناسب به عرصه قرائت قرآن کریم . همچنین انتظار می رود مخاطبان طرح پس از طی این دوره بتوانند قرآن کریم را به طور صحیح قرائت نمایند. گفتنی است در این طرح 90 نفر از نوجوانان و جوانان ثبت نام نمودند.