کسب مقام برتر در مسابقات مفاهیم قرانی توسط سرکار خانم میرزائی از مربیان مرکز پیش دبستانی

 در مسابقات مفاهیم قرانی که در آبان ماه توسط اداره ارشاد برگزار گردید ،سرکار خانم اعظم میرزائی از مربیان مرکر پیش دبستانی موفق به کسب رتبه برتر  شدند به ایشان تبریک می گوئیم و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان داریم