اردوی آتش نشانی
1395/10/06 9:58 PM

کلیه  ی نوآموزان مهدکودک جوانه های قرآن 1 به اردوی آموزشی و تحریحی آتش نشانی رفتند و در آنجا با دیدن نماش های آموزشی با خطرات آتش سوزی و ... آشنا شدند.

ارسال نظر