مجموعه تلاوت های دکتر نیک دستی
1393/10/08 11:36 ق.ظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلاوت زیباودلنشین استاد دکترمسعودنیکدستی
سوره مبارکه آل عمران، آیات 31 الی 39

تاریخ تلاوت : 2/12/1392

موسسه مهد قرآن کریم وولایت استان اصفهان

 

 

 ارسال نظر