کسب رتبه های برتر مسابقات استانی و دانشجویی توسط قرآن آموزان مهد قران

کسب رتبه های برتر مسابقات استانی و دانشجویی توسط قرآن آموزان مهد قران

کسب رتبه اول مسابقات کشوری دانشجویان در رشته ترتیل توسط مربی گرامی سرکار خانم عطیه السادات نوابی و کسب رتبه دوم مسابقات کشوری دانشجویان در رشته حفظ 3جزء توسط قرآن آموز گرامی سرکار خانم مائده طاهری
را به ایشان، خانواده محترم و جامعه قرآنی تبریک عرض می نماییم.

همچنین کسب رتبه های برتر استانی در مسابقات دانش آموزی توسط قرآن آموزان مهد قرآن ولایت را به ایشان، مربیان و جامعه قرآنی تبریک می گوییم.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

1.

آیه سادات قفقازی

حفظ 10 جزء

اول

2.

سارا محمدی

حفظ 5 جزء

اول

3.

زهرا محمدی

حفظ 5 جزء

سوم

4.

زهرا جعفری

حفظ 3 جزء

اول

5.

ساره محمدی

تواشیح

اول

6.

سارا محمدی

تواشیح

اول

7.

زهرا رصافچی

تواشیح

اول

8.

زهرا محمدی

تواشیح

دوم (ناحیه)

9.

زهرا رصافچی

احکام

اول

10

ساره محمدی

ترتیل

سوم