تشکیل اولین مدرسه حفظ یکساله قرآن کریم بدون وقفه تحصیلی

تشکیل اولین مدرسه حفظ یکساله قرآن کریم بدون وقفه تحصیلی

با عنایت به مراجعات متعدد مردم قرآن دوست اصفهان ، جهت تشکیل مدرسه حفظ قرآن بصورتی که بتوانند در طول یکسال تحصیلی علاوه بر حفظ قرآن ، دروس آموزش و پرورش را هم بگذرانند و بدون وقفه تحصیلی موفق به حفظ قرآن کریم گردند، در شورای علمی موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان بررسی و با یک فراخوان محدود تعداد 18 نفر از افراد علاقمند و مستعد در این خصوص انتخاب گردیدند.این دوره آزمایشی را در طول تابستان گذرانده و در صورت موفقیت در دوره اصلی شرکت می نمایند.همچنین با استفاده از اساتید مجربی ، درس های اصلی از ، علوم ، زبان و غیره را هم در کنار حفظ قرآن به انجام می رسانند.بر این اساس با توجه به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در یکی از مدارس ثبت نام و امتحانات خود را بصورت متفرقه برگزار و پایه تحصیلی را با موفقیت به انجام خواهند رساند.این دوره در سال تحصیلی 96-97 ویژه دانش آموزان دختر پایه هفتم و هشتم برگزار و انشاءالله در سال آتی ویژه برادران نیز به اجرا در خواهد آمد.گفتنی است استقبال والدین از این برنامه که برای اولین بار بدون وقفه تحصیلی برگزار می گردد شایان توجه بوده و مشوق مهد قرآن در گسترش این برنامه خواهد بود.