شروع دوره تخصصی آموزشی و داوری ترتیل در مهد قرآن اصفهان

شروع دوره تخصصی آموزشی و داوری ترتیل در مهد قرآن اصفهان

اولین دوره تخصصی آموزشی و داوری ترتیل برای اولین بار در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان آغاز گردید.این دوره که توسط استاد شاه میوه اصفهانی تدریس می گردد بصورت فشرده مباحث تخصصی ترتیل و داوری را تشریح و آموزش می دهد.در این دوره تعداد 60 نفر از خواهران و برادران پس از گذراندن مراحل تست اولیه ، آزمون کتبی و مصاحبه توانستند موفق به حضور و گذراندن محتوی دوره گردند.لازم بذکر است این آموزش ها با بررسی 20 دوره ترتیل از قاریان مطرح توسط استاد شاه میوه و ارائه نکات فنی و اجرائی در خصوص برگزاری محافل و مسابقات ترتیل بنحوی که مرتلان بتوانند یک دوره ترتیل فنی را ارائه نمایند و بر داوری ترتیل هم بصورت نسبی توانائی کسب نمایند ، برنامه ریزی و اجرا گردیده است.


گفتنی است مهد قرآن کریم اصفهان در کنار حفظ قرآن ، سایر آموزش ها را هم با شیوه نوین ارائه نموده و مخاطبان خود را در استان جذب می نماید.