کسب رتبه برتر کشوری توسط قرآن آموزان مهد قرآن اصفهان

کسب رتبه برتر کشوری توسط قرآن آموزان مهد قرآن اصفهان

نظر به برگزاری مسابقات دانش آموزی کشوری در تابستان 1396 نه رتبه برتر کشوری توسط قرآن آموزان موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان کسب گردید.این رتبه ها در رشته های حفظ 10 جزء ، حفظ عمومی و هم خوانی قرآن کریم می باشد که در زمینه حفظ 10 جزء خواهر آیه سادات قفقازی رتبه اول ، در حفط عمومی خواهر زهرا جعفری رتبه دوم و در هم خوانی قرآن کریم خواهران ساره و سارا محمدی ، زهرا رصافچی ، آیه سادات قفقازی ، زهرا جعفری ، مریم سعادت فر و زهرا شهیدی رتبه اول را کسب نمودند.مهد قرآن کریم اصفهان کسب این رتبه ها را به این قرآن آموزان ، مربیان و جامعه قرآنی تبریک می گوید.