کسب رتبه برتر کشوری توسط قرآن آموزان مهد قرآن اصفهان
1396/05/29 10:07 AM

نظر به برگزاری مسابقات دانش آموزی کشوری در تابستان 1396 نه رتبه برتر کشوری توسط قرآن آموزان موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان کسب گردید.این رتبه ها در رشته های حفظ 10 جزء ، حفظ عمومی و هم خوانی قرآن کریم می باشد که در زمینه حفظ 10 جزء خواهر آیه سادات قفقازی رتبه اول ، در حفط عمومی خواهر زهرا جعفری رتبه دوم و در هم خوانی قرآن کریم خواهران ساره و سارا محمدی ، زهرا رصافچی ، آیه سادات قفقازی ، زهرا جعفری ، مریم سعادت فر و زهرا شهیدی رتبه اول را کسب نمودند.مهد قرآن کریم اصفهان کسب این رتبه ها را به این قرآن آموزان ، مربیان و جامعه قرآنی تبریک می گوید.

 

 ارسال نظر