برگزاری جنگ بزرگسالان و خردسالان در شرکت فولاد مبارکه توسط مهد قرآن اصفهان

برگزاری جنگ بزرگسالان و خردسالان در شرکت فولاد مبارکه توسط مهد قرآن اصفهان

با عنایت به سنت سنوات قبل و حضور فعال موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان در همکاری با شرکت فولاد مبارکه در برگزاری آزمون بزرگ سالیانه آن شرکت ، در سال جاری هم این اتفاق مهم قرآنی رقم خورد.در این رابطه برگزاری دو جنگ قرآن بزرگسالان و خردسالان با حضور صدها نفر از پرسنل فولادمبارکه و خانواده های آنان و بویژه فرزندان خردسال در جمگ خردسالان توسط مهد قرآن برنامه ریزی و اجرا گردید.لازم بذکر است برگزاری این آزمون و برنامه های جانبی آن با این کیفیت و نظم در بین واحدهای صنفی در کشور نمونه و کم نظیر می باشد.