رایگان شدن کلاسهای حفظ قرآن در مهد قرآن اصفهان

رایگان شدن کلاسهای حفظ قرآن در مهد قرآن اصفهان

با عنایت به اهمیت حفظ قرآن کریم و تاکید ائمه معصومین و سفارشات حضرت امام خمینی(ره) و  تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت تسهیل آموزش حفظ جهت اقشار مختلف مردم ، با حمایت موسسه مهد قرآن کریم اصفهان ، کلاسهای حفظ قرآن کریم در این موسسه در سال جاری بصورت رایگان ثبت نام و اداره می گردد.گفتنی است موسسه مهد قرآن کریم اصفهان ، موسسه ای پیشتاز در امر حفظ قرآن کریم بوده و صدها نفر را در قالب کلاسها و شعبات مختلف تحت آموزش دارد.در این رابطه تاکنون 700 نفر موفق به اخذ گواهینامه حفظ کل از این موسسه گردیده اند.همچنین انواع آموزش های حفظ قرآن در قالب حفظ عادی ، حفظ ویژه ، حفظ و ترجمه و تفسیر و حفظ غیر حضوری پیش بینی شده است.

گفتنی است کلیه حافظین در آزمون های اجزاء و دوره شرکت می کنند و درصورت موفقیت ، گواهینامه اخذ خواهند نمود.