برگزاری آزمون طرح 1451 در مهد قرآن کریم اصفهان

برگزاری آزمون طرح 1451 در مهد قرآن کریم اصفهان

با عنایت به شرکت قرآن آموزان موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان در طرح کشوری از 1446 تا 1450 ، در سال جاری با شرکت در طرح 1451 که مربوط به آموزش سوره های ملک و واقعه می باشد ، آزمون این سوره ها در موسسه و با شرکت داوطلبین برگزار گردید.در این رابطه سهمیه 5 کلاس به موسسه تعلق گرفت که در این مدت آموزش سوره ها و آزمون آن طبق جدول زمانبندی اعلام شده به انجام رسید.گفتنی است موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ، در زمینه اجرای طرح 1451 در اصفهان و شهرهای تابعه از طریق شعبات و نمایندگی های مربوطه فعالیتهای موثری در ترویج آموزه های قرآنی داشته است.