برگزاری افتتاحیه حفظ محوری مهد قرآن کریم

برگزاری افتتاحیه حفظ محوری مهد قرآن کریم

با عنایت به اهمیت حفظ قرآن و تثبیت آن و عدم گسترش جلسات حفظ سنتی و هفتگی همچون جلسات قرائت سنتی ، موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان در دعوتی عام از حافظان قرآنی استان ، افتتاحیه جلسه حفظ محوری را که هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 19 در سالن اجتماعات مهد قرآن برگزار می گردد ، برنامه ریزی و اجراء نمود.در این جلسات که توسط استاد موسی معتمدی ، نفر اول مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم اداره می گردد ، حافظان از همه سنین و در همه اجزاء می توانند شرکت نموده و با ارائه حفظ خود به صورت اختیاری ، از راهنمائی های استاد بهره مند شده و در هفته های بعدی آن را ارتقاء دهند.همچنین در این جلسه با اجرای محتوای حفظ توسط تعدادی از حافظان زبده انواع روشهای ارائه حفظ در جلسات بصورت عملی به اجرا در آمد و در پایان عزیزان بر سر سفره قرآن متنعم گردیدند.گفتنی است مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان تاکنون 700 حافظ کل قرآن را پرورش داده ودر اکثر شهرستان ها و شعبات خود این آموزش ها را گسترش داده است.