تاسیس دو مدرسه حفظ قرآن توسط مهد قرآن اصفهان

تاسیس دو مدرسه حفظ قرآن توسط مهد قرآن اصفهان

با عنایت به اهمیت حفظ قرآن و با توجه به ابلاغ دستور العمل آموزش و پرورش در خصوص این موضوع ، موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان در شهریور ماه با فراخوان اندک ، اقدام به پذیرش افراد مستعد از خواهران و برادران در پایه های پنجم تا نهم نمود.این افراد در دو مرکز ویژه خواهران و برادران بصورت جداگانه ساماندهی گردیدند.لازم بذکر است این دوره بدون ترک تحصیل بوده و داوطلبان علاوه بر حفظ قرآن در محل مهد قرآن ، آموزشهای کلاسیک مربوط به پایه های تحصیلی خود را می گذرانند و در پایان در امتحانات مدرسه خود شرکت خواهند کرد.انجام برنامه حفظ بصورت دقیق بنحوی که در طرح های یکساله و دوساله موفق به حفظ قرآن گردند ، انجام تکالیف درسی توسط مربیان کار آزموده ، برپائی اردو ، ورزشگاه و سایر فعالیتها همچون مدارس از ویژگیهای این دوره می باشد.در اولین سال بصورت محدود 41 نفر پذیرش شدند که در سال آینده با تبلیغات به هنگام و جذب متقاضیان ، این مراکز در مهد قرآن اصفهان گسترش خواهد یافت