دومین همایش قرآنی بانوان و دانش آموزان دختر(ریحانه بهشتی)

دومین همایش قرآنی بانوان و دانش آموزان دختر(ریحانه بهشتی)

همایش قرآنی «ریحانه بهشتی» با حضور بانوان قرآنی و دانش‌آموزان دختر در ساختمان موسسه قائمیه اصفهان برگزار شد.