دومین همایش قرآنی بانوان و دانش آموزان دختر(ریحانه بهشتی)
1396/11/07 3:16 PM

همایش قرآنی «ریحانه بهشتی» با حضور بانوان قرآنی و دانش‌آموزان دختر در ساختمان موسسه قائمیه اصفهان برگزار شد.

 ارسال نظر