همکاری مهدقرآن اصفهان و اداره برق در برگزاری غرفه فرهنگی قرآنی

همکاری مهدقرآن اصفهان و اداره برق در برگزاری غرفه فرهنگی قرآنی

به مناسبت ایام ربیع و جشن های فرخنده در این ایام ، اداره برق اصفهان اقدام به برگزاری جشن هایی جهت پرسنل و همکاران خود نموده که طی شبهای مختلف از برنامه های متنوع در این جشن ها استفاده می کنند . در کنار این مراسم غرفه ای با رویکرد فرهنگی قرآنی توسط موسسه مهد قرآن کریم وولایت اصفهان دایر گردیده که پرسنل و خانواده های آنان به ویژه کودکان و نوجوانان با مراجعه به آن از برنامه های در نظر گرفته شده استفاده می کنند . بازی و نقاشی ، طرح قرآن بخوان و جایزه بگیر ، پاسخ به سوالات مراجعات و مشاوره های دینی و مذهبی از این برنامه هاست . گفتنی است در سالهای قبل هم همکاریهای فرهنگی قرآنی و برگزاری آموزشهای قرآنی بصورت غیر حضوری مابین این دونهاد برگزار شده که مورد استقبال کارکنان و مراجعان قرار گرفته است . در این راستا مهدقرآن کریم اصفهان آمادگی دارد اینگونه برنامه های فرهنگی و قرآنی را با  سایر نهادها و دستگاهها برگزار نماید .