مهدقرآن مبارکه ، هر روز رو به گسترش

مهدقرآن مبارکه ، هر روز رو به گسترش

در دیدار مدیر و مسئولین مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان ، از مهدقرآن مبارکه ، آخرین وضعیت این مرکز بررسی گردید ، در این دیدار برادر امیری ، مدیرعامل مهدقرآن مبارکه ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای رو به گسترش مهدقرآن در شهرستان مبارکه روند اجرائی ، عمرانی و آموزشی را رو به توسعه دانست و خواستار همکاری بیشتر مسئولین در کمک به فرایند توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی دانست . در ادامه برادر خاکساری هرندی ، مدیرعامل مهدقرآن کریم استان اصفهان ، ضمن بازدید از قسمتهای مختلف ستاد و بعضی از مراکز آموزشی مبارکه برتداوم این فعالیتها تاکید نمود . گفتنی است مهدقرآن در شهرستان مبارکه بیش از 20 شعبه و مرکز آموزشی را در نقاط مختلف شهرستان تحت پوشش داشته و هر روز با همکاری خیرین در گسترش فضاهای فیزیکی و فعالیتهای آموزشی اقدام می نماید .