ارائه گزارش فعالیتهای مهدقرآن استان اصفهان در جلسه هیات امنا
1396/11/07 3:15 PM

جلسه هیات امنا موسسه مهدقرآن کریم با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر مرکزی مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان تشکیل گردید . در این جلسه ، برادر خاکساری هرندی ، مدیرعامل موسسه ، ضمن ارائه گزارش مبسوطی در همه زمینه ها ، توضیحات لازم را ارائه و به سوالات اعضاء پاسخ داد . این گزارش در ابعاد مختلف آموزشی و مراکز آموزشی ، مراکز خودگردان ، فعالیتهای عمرانی و اجرایی و شعبات مهدقرآن کریم و ارائه فعالیتهای مالی و مالیاتی ، توضیحات مورد نیاز را در بر می گرفت . لازم به ذکر است موسسه مهدقرآن کریم از گسترده ترین موسسات قرآنی در استان اصفهان می باشد که در بیش از 20 موضوع فعالیت ، به ارائه خدمات قرآنی در سطح استان اصفهان می پردازد .ارسال نظر