ارائه گزارش فعالیتهای مهدقرآن استان اصفهان در جلسه هیات امنا

ارائه گزارش فعالیتهای مهدقرآن استان اصفهان در جلسه هیات امنا

جلسه هیات امنا موسسه مهدقرآن کریم با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر مرکزی مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان تشکیل گردید . در این جلسه ، برادر خاکساری هرندی ، مدیرعامل موسسه ، ضمن ارائه گزارش مبسوطی در همه زمینه ها ، توضیحات لازم را ارائه و به سوالات اعضاء پاسخ داد . این گزارش در ابعاد مختلف آموزشی و مراکز آموزشی ، مراکز خودگردان ، فعالیتهای عمرانی و اجرایی و شعبات مهدقرآن کریم و ارائه فعالیتهای مالی و مالیاتی ، توضیحات مورد نیاز را در بر می گرفت . لازم به ذکر است موسسه مهدقرآن کریم از گسترده ترین موسسات قرآنی در استان اصفهان می باشد که در بیش از 20 موضوع فعالیت ، به ارائه خدمات قرآنی در سطح استان اصفهان می پردازد .