عضو هیات امنا موسسه مهدقرآن نجف آباد و اولین پدر شهید بی سر در نجف آباد به لقاء ا... پیوست

عضو هیات امنا موسسه مهدقرآن نجف آباد و اولین پدر شهید بی سر در نجف آباد به لقاء ا... پیوست

دکتر محمد علی ابوترابی انقلابی مبارز ، پدر اولین شهید بی سر نجف آباد ، پیر میدان دار عشق ، رزمنده بسیجی ، جانباز دفاع مقدس ، پزشک خدمتگزار ، چهره ماندگار و عضو هیات امنا موسسه مهد قرآن نجف آباد دارفانی را وداع و به ملکوت اعلی پیوست . مدیرعامل و پرسنل مهدقرآن استان اصفهان این ضایعه را به خانواده معزز ایشان و مسئولین مهدقرآن نجف آباد تسلیت و از خداوند متعال،  علو درجات ایشان را درخواست می نمایند .