برگزاری مرحله کتبی آزمونهای دوره ای مهد قرآن کریم

برگزاری مرحله کتبی آزمونهای دوره ای مهد قرآن کریم

 

آزمون های دوره ای مهد قرآن کریم اصفهان در رشته حفظ در 6 دوره (5 جزء اول - 10 جزء - 15 جزء- 20 جزء -25 جزء و کل) برگزار گردید.این آزمون ها در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار شد.