تشکیل اولین مجمع مرتلان قرآن در مهد قرآن اصفهان

تشکیل اولین مجمع مرتلان قرآن در مهد قرآن اصفهان

با عنایت به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی بویژه آموزش و گسترش ترتیل و ترتیل خوانی و با توجه به تاکید قرآن کریم و حضرات معصومین(علیهم السلام)و همچنین برگزاری اولین دوره تربیت مربی و داور ترتیل با تدریس و نظارت استاد شاه میوه ، پیشنهاد تشکیل مجمع مرتلان قرآن مطرح گردید . ترتیل قرآن کریم بویژه در زمینه مراسم جزء خوانی ماه مبارک رمضان و همچنین تلاوت نور در مساجد کشور به صورت هر روزه جایگاه ویژه ای پیدا نموده که نیاز به مرتلان مسلط به ترتیل قرآن در همه مساجد و مدارس و بقاع متبرکه می باشد.در این راستا به منظور حفظ این دستاورد ، اولین جلسه مجمع مرتلان قرآنی کشور تشکیل گردید تا با هم افزائی مرتلان گرانقدر بتوان در این مسیر گامهای موثری برداشت .در اولین جلسه ، کلیات طرح مجمع مرتلان قرآن مطرح و با نظارت عزیزان شیوه نامه پیشنهادی آن توزیع گردید تا در آینده با ساماندهی این تشکل بتوان خدمات بیشتری به عموم مردم و جامعه قرآنی ارائه نمود.گفتنی است در مرحله اول 46 نفر از واجدین شرایط گواهینامه آموزش ترتیل در ابعاد مربیگری و داوری را اخذ نمودند.