محافل قرآنی ویژه ی دانش آموزان

محافل قرآنی ویژه ی دانش آموزان

با عنایت به فرارسیدن ماه بهمن،  ماه پیروزی خون بر شمشیر و دهه ی مبارک فجر، موسسه ی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با هماهنگی با آموزش و پرورش نسبت به برگزاری 12 محفل دانش آموزی در مدارس برنامه ریزی و اقدام می نماید. در این محافل قرآنی ویژه ی دانش آموزان ، برنامه های متنوعی ارائه شده و هدف از آن جذب دانش آموزان به کلاس و فعالیتهای قرآنی است . در این خصوص دانش آموزان مستعد شناسائی و در جهت حفظ و قرائت قرآن با آنان کار ویژه انجام می پذیرد . گفتنی است بیشترین تاثیر فعالیتهای قرآنی در نسل جوان و نوجوان که از قشر دانش آموزان است خواهد بود که در این زمینه مهد قرآن کریم آمادگی اجرای این گونه برنامه ها جهت سایر مدارس داشته و خدمات قرآنی مطلوبی به افراد مستعد در زمینه ی حفظ و قرائت قرآن ارائه می نماید.