تجلیل از حافظین مرکز کودک و نوجوان مهد قران کریم اصفهان

تجلیل از حافظین مرکز کودک و نوجوان مهد قران کریم اصفهان

نظر به استقبال کودکان و نوجوانان در زمینه آموزش های قرآنی و حفظ قرآن کریم ، موسسه مهد قرآن کریم اصفهان مرکز مستقلی را تحت عنوان مرکز حفظ کودک و نوجوان راه اندازی نمود.در این مرکز سنین قبل از دبستان و دبستان و همچنین نوجوانان ، آموزشهای قرآنی بویژه در زمینه حفظ قرآن را طی می نمایند.در این راستا طی مراسمی از برگزیدگان این مرکز که توانسته اند آموزش های قرآنی را در مدت تعیین شده به انجام برسانند با حضور والدین آنان تجلیل بعمل آمد.همچنین مدیرعامل مهد قرآن کریم اسان اصفهان ، ضمن تشکر از مربیان ، مسئولین مرکز و والدین ، همت مجموعه مهد قران کریم را در خصوص آموزش های قرآنی بویژه  حفظ قرآن کریم که مورد عنایت مقام معظم رهبری هم می باشد ، را مضاعف دانست و از والدین در خصوص حفظ همراه با فهم و عمل به دستورات قرآنی تا رسیدن به سبک زندگی قرآنی طلب همراهی و همفکری نمود.گفتنی است در مجموعه مهد قرآن کریم اصفهان ، مراکز متعددی در زمینه حفظ خواهران ، برادران ، کودک و نوجوان ، مدرسه حفظ خواهران و برادران فعالیت می نماید.