جشن میان ترم مدرسه القرآن مهد قرآن اصفهان

جشن میان ترم مدرسه القرآن مهد قرآن اصفهان

ا عنایت به گذشت 6 ماه از آغاز سال تحصیلی مدرسه القرآن که موضوع فعالیت آن حفظ کل قرآن کریم در طرح یک ساله و دو ساله بدون وقفه و ترک تحصیل است ، قرآن آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مهد قرآن که حافظ 5 و 10 جزء قرآن در طی این مدت شده بودند ، طی مراسمی از آنان تقدیر به عمل آمد در این برنامه ابتدا حافظان مدرسه القرآن برادران به اجرای برنامه های خود اعم از تواشیح و جمع خوانی و ارائه ی حفظ انفرادی پرداخته و در ادامه حافظان مدرسه القرآن خواهران برنامه های خود را ارائه نمودند. آنگاه با حضور مسئولین مدرسه از این حافظان نوجوان تقدیر به عمل آمد. مشخص است مدرسه القرآن مهد قرآن اصفهان برای اولین بار طرح حفظ کل قرآن بدون ترک تحصیل را ویژه ی پایه های پنجم تا نهم اجرایی نمود که مورد استقبال والدین و دانش آموزان قرار گرفت.  در این زمینه از هم اکنون جهت ثبت نام  سایر دانش آموزان جهت سال آینده در این خصوص اقدامات لازم به عمل آمده است.

-