جشن میان ترم حافظان خردسال مهد قرآن اصفهان

جشن میان ترم حافظان خردسال مهد قرآن اصفهان

با عنایت به تاسیس مرکز حفظ کودک و نوجوان در موسسه ی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان و جذب خردسالان و نوجوانان در این مرکز ، طی دو مراسم از حافظان این مرکز تقدیر به عمل آمد. خردسالان این مرکز طی 5 ماه اخیر توانسته اند اجزاء قرآن را طی جدول برنامه ریزی شده حفظ نموده و در آزمون کلاسی موفق به کسب نمره ی مطلوب گردند. در این رابطه با حضور والدین این عزیزان و مسئولین موسسه، از حافظان و قرآن آموزان تقدیر و طی جوایزی از آنان قدردانی  گردید. لازم به ذکر است این مرکز در زمستان سال جاری تعداد 80 نفر حافظ خردسال را تحت پوشش و آموزشهای خود دارد.

-