بانک صوتی

مجموعه تلاوت های دکتر نیک دستی

تلاوت زیبا و دلنشین استاد دکتر مسعود نیکدستی سوره مبارکه آل عمران، آیات 31 الی 39 تاریخ تلاوت : 2/12/1392 موسسه مهد قرآن کریم وولایت استان اصفهان