تجلیل از خیران قرآنی موسسه مهد قرآن کریم  اصفهان

تجلیل از خیران قرآنی موسسه مهد قرآن کریم اصفهان

در بهار قرآن و ماه مبارک رمضان ؛ همایش تجلیل از خیران قرآنی موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان  برگزار گردید.

در این جلسه که همزمان با برنامه های قرآنی متنوع برگزار شد. خیرانی که در ابعاد مختلف یاریگر موسسه مهد قرآن بودند مورد تجلیل قرار گرفتند .

خیران قرآنی در ابعاد مختلف فرهنگی ، آموزشی و همچنین کمک به ساخت مرکز قرآنی مهد قرآن فعالیت داشتند که طبق سنت سنوات قبل در ماه مبارک رمضان از آنان تجلیل لازم بعمل آمد .

تصاویر