بازدید جمعی از مسئولین قرآنی استان همدان از مدرسه تخصصی حفظ مهد قرآن کریم

بازدید جمعی از مسئولین قرآنی استان همدان از مدرسه تخصصی حفظ مهد قرآن کریم

در بازدید جمعی از مسئولین قرآنی استان همدان از مدرسه تخصصی حفظ مهد قرآن کریم شعبه هاتف ابعاد مختلف فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و قرآنی این مرکز بررسی شد

در این بازدید که با همراهی خاکساری هرندی مدیرعامل مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان انجام شد .سرکار خانم خسروی مدیر این مدرسه حفظ ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته از جمله آموزش‌های قرآنی، آموزش‌های علمی، نحوه گزینش معلمان و دانش‌آموزان و برنامه‌های آتی این مجموعه ، از اقبال روز افزون نسبت به حفظ  همراه با تحصیل خبر داد. در ادامه ، حاضران  از این طرح جدید استقبال و سؤالات تکمیلی خود را مطرح نمودند

 

گفتنی است ، مؤسسه مهد قرآن‌کریم  و ولایت دارای 3 مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم و 7 مرکز تخصصی قرآن و عترت در سطح شهر اصفهان می باشد