مراسم تقدیر از مدال‌آوران مدرسه حفظ و مدرسه مهاد پروین

مراسم تقدیر از مدال‌آوران مدرسه حفظ و مدرسه مهاد پروین

مراسم تقدیر از مدال‌آوران مدرسه حفظ و مدرسه مهاد پروین در مسابقات ورزشی آموزش و پرورش با حضور مدیر عامل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت و مسئولین مدارس مهاد برگزار گردید
لازم به ذکر است در بخش انفرادی مسابقات ورزشی آموزش و پرورش امیرعلی مهروی‌پور رتبه دوم و در بخش تیمی قرآن‌آموزان امیرعلی مهروی‌پور، حسین محمدی و دانیال جعفری رتبه سوم را کسب کردند.