جشن پایان حفظ جزء 30 قرآن مجید در مرکز تخصصی قرآن و عترت شعبه خیابان مدرس

جشن پایان حفظ جزء 30 قرآن مجید در مرکز تخصصی قرآن و عترت شعبه خیابان مدرس

قرآن آموزان مرکز تخصصی قرآن و عترت مهد قرآن کریم پس از گذراندن دوره تخصصی حفظ قرآن مجید موفق به حفظ جزء30 شده و این موفقیت را جشن گرفتند. همچنین در این برنامه از نفرات برتر آزمون اجزاء تقدیر گردید

لازم به ذکر است قرآن آموزان کودک و نوجوان می توانند در دوره های متنوع حفظ و قرائت قرآن کریم در  مراکز تخصصی قرآن و عترت وابسته به مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت شرکت نمایند.