جشن پایان حفظ جزء سوم قرآن مجید در مدرسه تخصصی حفظ قرآن مهاد

جشن پایان حفظ جزء سوم قرآن مجید در مدرسه تخصصی حفظ قرآن مهاد

دانش آموزان مدرسه تخصصی حفظ قرآن مهاد پس از گذراندن دوره تخصصی حفظ قرآن مجید موفق به حفظ جزء سوم  قرآن مجید شده و این موفقیت را جشن گرفتند
گفتنی است ، مؤسسه مهد قرآن‌کریم  و ولایت دارای 3 مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم و 7 مرکز تخصصی قرآن و عترت در سطح شهر اصفهان می باشد