بازدید مدیر عامل مؤسسه مهد قرآن کریم از  دوره های حفظ قرآن در مراکز تخصصی قرآن و عترت

بازدید مدیر عامل مؤسسه مهد قرآن کریم از دوره های حفظ قرآن در مراکز تخصصی قرآن و عترت

در این بازدید که با همراهی مسئول مراکز قرآن و عترت انجام پذیرفت ، مدیر عامل مؤسسه از نزدیک در جریان فرآیند برگزاری دوره های حفظ قرآن مجید قرار گرفت. همچنین مربیان و قرآن آموزان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد روند برگزاری دوره ها پرداختند

آقای خاکساری ضمن تقدیر از زحمات مسئولین و مربیان مراکز قرآن و  عترت بر اهمیت توجه به ترجمه و مفاهیم در کنار حفظ قرآن مجید و تربیت «حافظ ، مبلغ » تأکید نمودند
ایشان هدف برگزاری دوره های تخصصی حفظ را تربیت حافظانی برشمرد که بتوانند مضامین متعالی کلام وحی را در جامعه تبیین نمایند