جلسه هم اندیشی مسئولین و مربیان مرکز قرآن و عترت کودک و نوجوان

جلسه هم اندیشی مسئولین و مربیان مرکز قرآن و عترت کودک و نوجوان

جلسه هم اندیشی مسئولین و مربیان مرکز قرآن و عترت کودک و نوجوان با حضور مدیر عامل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان برگزار شد

در این جلسه مواردی نظیر اهمیت ایجاد محیطی شاداب در آموزش کودک و نوجوان ، توجه هرچه بیشتر به اردو ها و برنامه های فرهنگی ،نحوه تدریس و آموزش متناسب با مقطع سنی ،و بررسی انتقادات و پیشنهادات مربیان در خصوص فعالیت های مرکز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت