برگزاری مسابقات قرآنی فجر نور ویژه دانش آموزان مدارس مهاد

برگزاری مسابقات قرآنی فجر نور ویژه دانش آموزان مدارس مهاد

مسابقات قرآنی فجر نور ویژه دانش آموزان مدارس مهاد در رشته های مختلف برگزار گردید.

ادامه تصاویر در گالری :


تصاویر