بازدید ریاست سازمان دارالقرآن کشور از مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان

حجت الاسلام والمسلمین اخوان صباغ ریاست سازمان دارالقرآن الکریم کشور و هیات همراه ، روز شنبه 4 مرداد ماه  

ضمن بازدید از  مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با فعالیت های این مؤسسه از نزدیک آشنا شدن 

در این دیدار آقای حسین خاکساری مدیرعامل  مؤسسه ، فعالیتهای متنوع و گسترده مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت 

،مدارس حفظ همراه با تحصیل و سایر موارد را تبیین نمودند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی اخوان صباغ در این بازدید 

از تلاش‌های صورت گرفته درزمینهٔ ترویج فرهنگ قرآنی تشکر و قدردانی نمودند