جشن مادرانه مدارس مهاد مهد قرآن خمینی شهر

جشن مادرانه مدارس مهاد مهد قرآن خمینی شهر

آسمانی پر از ستاره✨✨✨
 دشتی پر از گل 🌸🌼🌺
تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد
به مادرم… 💖
که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.💞

گوشه ای از جشن و دورهمی مادرانه
 درکنار پسران دوست داشتنی مدارس مهاد مهد قرآن خمینی شهر😍

مشاهده کلیپ