برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان گز

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان گز

برگزاری مسابقات مصباح 6 ، مرحله اول در مهد قرآن کریم شهرستان گز با حضور قرآن آموزان مهدهای قرآن کریم شهرستان شاهین شهر و شهرستان گرگاب