برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان آران و بیدگل

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان آران و بیدگل

 ششمین دوره مسابقات مصباح مرحله اول موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با رقابت قرآن آموزان مهد قرآن آران و بیدگل در رشته های حفظ ، ترتیل ، صوت و لحن در محل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید .