برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان دولت آباد

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان دولت آباد

 ششمین دوره مسابقات مصباح مرحله اول موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با رقابت قرآن آموزان مهد قرآن دولت آباد در رشته های حفظ ، ترتیل ، صوت و لحن در محل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان دولت آباد برگزار گردید.