آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی مرکز علمی کاربردی مهد قرآن کریم

آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی مرکز علمی کاربردی مهد قرآن کریم

معرفی رشته

 در دنیای امروز ، بشر به پیشرفتهای بزرگی در زمینه تکنولوژی و صنعت دست یافته است . لیکن هنوز از نظر ارتباط انسانی و کشف استعدادهای انسانها در دوران تاریکی به سر می برد . هنگامی که نیازهای ابتدایی انسان برای تغییرات سریع و روند جدی تحولات اجتماعی ، فشار بسیاری را بر مهارتهای تطبیقی و باورهای سنتی افراد وارد می کند . برای رفع این مشکلات ، همواره نیاز به متخصصان آموزش دیده مطرح می گردد .

گرایش به تخصص در همه علوم سبب پیدایش رشته های متنوعی گردیده است . در این بین رشته مددکاری اجتماعی به عنوان یکی از رشته های تخصصی که کمتر به جنبه علمی آن توجه می شده است ، مورد توجه و اهمیت قرار گرفت . کاربردهای فراوان مددکاری در جوامع مختلف لزوم تربیت افراد متخصص این رشته را بیش از پیش ضروری نموده است . تدوین این دوره نیز در همین راستا صورت گرفته است .

تعریف و هدف

برنامه درسی کاردانی ناپیوسته مددکاری خانواده شامل مجموعه ای از قابلیت ها استکه دست یافتن به آنها نیاز به گذراندن دروس نظری و عملی است که فرد را برای ایجاد ارتباط موثر با گروه های هدف خانواده ، جمع آوری ، ثبت و مستند سازی اطلاعات مورد نیاز ، بکارگیری تکنیک های مددکاری در مواقع بحرانی و ... آماده می کند .

ضرورت و اهمیت

مددکاری اصولا قرآیندی است که شخص را قادر می سازد تا در راههایی که انتخاب می کند ، به رشد و بالندگی برسد . مشکلات خود را حل کند و به راحتی با بحرانها روبه رو شود . هدف اصلی این دوره ، تسهیل پیشرفت این روند برای خدمت گیرندگان سازمان بهزیستی می باشد . درحال حاضر تعدادی از مددکاری اجتماعی شاغل در بخش بهزیستی صرفا بر اساس تجربه و بدون دانش تخصصی به جمعیت هدف ارائه خدمت می کنند و نیازمند آموزش در زمینه دانش و اطلاعات روز می باشند تا بتوانند با بهره گیری از توانایی ها و شرایط موجود در جهت ارتقا سطح کیفیت خدمات خود اقدام نمایند . این دوره بر تربیت افرادی که به صورت غیر تخصصی در زمینه مددکاری فعالیت می کنند تمرکز دارد تا عملکرد آنها را به سطح قابل قبولی برساند .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان

الف - گزارش نویسی و مستند سازی

ب - ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)

 پ - انجام کار گروهی

ت - طبقه بندی و پردازش اطلاعات

 ث - بهره گیری از رایانه

ج - برقراری ارتباط موثر در محیط کار

 چ - سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح - خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ - ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ذ - اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ر - تفکر نقادانه و اقتضایی

 ز - خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

- توانایی شناخت گروه های هدف خانواده

- توانایی ایجاد ارتباط موثر با گروه های هدف خانواده

- توانایی بکارگیری قوانین و مقررات موجود در حین فعالیت ها

 - توانایی جمع آوری ، ثبت و مستند سازی اطلاعات مورد نیاز 

- توانایی در ارائه گزارش کامل مددکاری

- توانایی برقراری ارتباط با خانواده 

- شناخت سازمان ها ، نهادها و خیریه های مرتبط با حمایت از خانواده

- توانایی بکارگیری تکنیک های مددکاری در مواقع بحرانی

مشاغل قابل احراز :

- مددکار اجتماعی در مجتمع های خدمات بهزیستی (دولتی و غیر دولتی )

- مراکز نگهداری کودکان ، افراد بی سرپرست ، سالمندان وسایر گروههای درمعرض خطر

- انجمن ها و تشکل های عام المنفعه و خیریه غیر دولتی و دولتی

- کانون های اصلاح و تربیت و زندان ، واحدهای بهداشتی ، درمانی و بیمارستان ها و نیروی انتظامی و مراکز وابسته به آنها  

طول و ساختار دوره :

دوره کاردانی حرفهای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به دو بخش »آموزش در مرکز مجری «و » آموزش در محیط کار  « تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال فایل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو  :

داشتن شرایط تحصیل در آموزش عالی کشور

- داشتن دیپلم متوسطه

 

   مرکز علمی کاربردی مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان

تصاویر