آشنایی با مرکز مشاوره روانشناختی و مذهبی هدایت وابسته به موسسه مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان

آشنایی با مرکز مشاوره روانشناختی و مذهبی هدایت وابسته به موسسه مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان

* مشاوره بالینی - اختلالات یادگیری

* تست روانسنجی و آموزش های گروهی

*برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کودک و خانواده

*مشاوره تربیتی کودکان و نوجوانان

* مشاوره مذهبی و قرآنی

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی

* مشاوره خانواده و ازدواج

شماره تماس : 34478165-031  و 34478163-031